Skip Navigation LinksUtbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Dagens produkter blir allt mer tekniska i sin uppbyggnad och funktion. En effektiv utbildning av användare och servicepersonal är därför mycket viktig för att produkten ska kunna hanteras på rätt sätt och för att få ett riktigt utfört underhåll. Kunniga användare och servicepersonal medför att nyttjandegraden ökar och produktens livslängd förlängs.

Vi producerar elev- och presentationsmaterial, lärarhandledning samt sammanställer tillhörande referensmaterial. Allt detta förpackas till ett utbildningspaket anpassat till kundens förutsättningar. 

Vi kan hjälpa er med en komplett paketlösning eller endast med de delar ni ni inte själv kan utföra.

film.png

Film; Däckbyte

Animeringar
- ett bra stöd vid utbildningar

Animeringar förklarar på ett enkelt sätt hur en komponent monteras in, byts ut eller underhålls på din produkt. Den visualiserar det du vill berätta vid t ex en utbildning eller en digital serviceinstruktion.
Vi kan hjälpa dig att ta fram en lösning, kontakta gärna oss för en demonstration!