Skip Navigation LinksReservdelsmanualer

Reservdelslösningar

En bra reservdelskatalog ska genom logisk struktur, tydliga sökvägar och instruktiva bilder leda användaren till rätt reservdel med minsta möjliga ansträngning. Sådana kataloger gör vi i ett databasbaserat reservdelskatalogsystem.

Att väva in detta i en webbaserad lösning tillgänglig för era kunder löser vi också åt er.

Reservdelslosning.PNG

Att ha en reservdelslösning för webben ökar fokuset på reservdelshanteringen. Vi samarbetar med PDSvision för att lösa våra kunders behov av reservdelslösningar för webben.
Kontakta gärna oss om du är intresserad.

En bra reservdelslösning för webben ökar försäljningen och förutsättningarna för rätt reservdel.

S2626.png

Illustration av reservdelsdetaljer

Åter Tjänster