Skip Navigation LinksInstruktioner-och-Manualer

Användare, underhålls- och servicemanualer

handbok.gif

Användar-, service- och installationshandböcker

Din produkt blir aldrig bättre än hur din kund upplever den. Därför är den tekniska dokumentationen - länken mellan maskinen och människan - en viktig del av din produkt.

Vi kan hjälpa dig med en dokumentation fylld av dina kunskaper som producent, men anpassad och strukturerad för produktens olika användare.

I vårt XML-baserade system kan vi återanvända text och grafik som återkommer i dina manualer. Systemet underlättar för översättningar och kostnaden blir lägre.

Vår CMS-lösning för din dokumentation

Arbotext reuse.png
XML baserat system

Ändringen var ju liten, men informationen finns på flera ställen…” Känner du igen dej?
Vår XML-baserade CMS-lösning återanvänder information mellan publikationer. Vi kan identifiera och strukturera er dokumentation för att lösningen ska bli så optimal som möjligt!

Åter Tjänster