Skip Navigation LinksIllustrationer

Illustrationer

Den tecknade bilden är ofta överlägsen som illustration i tekniska dokument då du kan:

- Framhäva eller undertrycka detaljer eller visa detaljer som är dolda
- Spränga sönder eller sätta ihop
- Visa en maskin som endast finns på idéstadiet
- Enkelt ändra och göra kompletteringar

Oavsett om du behöver förklarande bilder till bruksanvisningen, sprängbilder till reservdels- katalogen eller en frihandsteckning i färg för att visa en miljö eller en maskin så kan vi hjälpa dig med det. Ditt CAD-underlag vidareförädlar vi till tekniska illustrationer med programmen IsoDraw, 3Dvia och Adobe Illustrator.

Åter Tjänster

SP1558.jpg

Förarhytt i 3D skapat i ...

SU00723.jpg

Solid bild skapad i Illustrator