Skip Navigation LinksCE-märkning

CE-märke.png

Read operator manual.png
Uppfyller vår bruksanvisning kravet för CE-märkning?

Ja, detta är en fråga som vi teknikinformatörer får titt som tätt. Vad är det som gäller?

Produkter som är CE-märkta får säljas fritt på den europeiska marknaden. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att de skall uppfylla de grundläggande kraven på den Europeiska marknaden vad gäller exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Tillverkaren skall se till att de applicerbara direktivens krav är uppfyllda innan CE-märket får sättas på. I många fall använder tillverkaren standarder som hjälp för att hitta metoder för verifiering av sin konstruktion. Dessa standarder tillsammans med direktiven och bedömningar från riskanalysen har ofta tydliga krav på vad bruksanvisningen skall innehålla.

Bruksanvisningen tillsammans med märkningen är en del av produkten och skall följa med produkten ut till användaren.

För t ex maskiner gäller Maskindirektivet 2006/42/EG, där finns gällande krav på bruksanvisning i BILAGA I - Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner under punkt 1.7 Information.

I Sverige är det Arbetsmiljöverket som tillhandahåller dessa krav i form av föreskrifter AFS 2008:03.

​Har du frågor kontakta gärna oss så kan vi hjälpa er.